European churches press EU on poverty reduction policies