Faith groups respond rapidly to South Asia quake tragedy - news from ekklesia