Churches celebrate as Romania and Bulgaria enter European Union