Retiring PM Blair plans to encourage inter-faith cooperation